Evaluace veřejných politik a programů (JSM681)

 

Název předmětu

Evaluace veřejných politik a programů

Garant předmětu

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Kód předmětu

JSM681

Rozsah, examinace

2/0, zkouška (závěrečná práce)

Počet kreditů

5 ECTS kreditů

Podmínky pro zapsání předmětu

Kurz si mohou zapsat studenti magisterského studia (prezenční i kombinovaná forma)

Místo výuky

J2019

Čas výuky

Pondělí, 8.00 – 10.50 (výuka po 14 dnech – viz harmonogram)

Stručná charakteristika předmětu

Byly veřejné politiky a programy implementovány tak, jak bylo zamýšleno? Jaké jsou jejich reálné efekty? A naplňují tyto efekty očekávání, nebo by mohli být vynaložené prostředky využity lépe? Tyto a další otázky si klade tzv. evaluace, která tak patří mezi klíčové součásti tvorby a provozu efektivních veřejných programů. Jejím hlavním úkolem je poskytování spolehlivých a užitečných informací, které využívají jak objekty, tak subjekty daného programu či politiky. Evaluace poskytuje zpětnou vazbu tvůrcům a manažerům programů o tom, co funguje (a za jakých podmínek) a jaké činnosti je nutné změnit popř. ukončit. Tento kurz by měl sloužit jako úvod do teorie a praxe evaluace programů financovaných z veřejných zdrojů. Studenti se seznámí s koncepty, metodami a využitím výsledků evaluačního výzkumu – od teorie programu až po hodnocení efektivity jeho účinků. Absolventi kurzu by měli být schopni:

 • diskutovat různé účely a typy evaluace veřejných programů;
 • vytvořit kompletní návrh evaluačního projektu pro vyhodnocení účinku konkrétního veřejného programu;
 • aplikovat základní metody evaluace účinku a vyhodnotit efektivitu programu;
 • shrnout a interpretovat výsledky evaluace;
 • identifikovat společenské, politické a etické otázky spojené s evaluací

Podklady ke stažení

  Sylabus předmětu     (3.10.2011)

Prezentace
 1. Téma 1 a 2: Úvodní informace; Analýza potřeb (3.10.2011)
 2. Téma 3 a 4: Plánování evaluací, teorie programu; Monitoring a evaluace procesu (24.10.2011)
 3.  Téma 5 a 6: Úvod do evaluace efektů; Experimenty ve veřejné politice  (31.10.2011)
 4. Téma 7 a 8: Kvazi-experimentální uspořádání; Analýza a interpretace efektů programu (14.11.2011)
 5.  Téma 9 a 10: Hodnocení efektivity  (28.11.2011)
 6. Téma 11: Evaluace v reálném světě (12.12.2011)
Studijní podklady (zaheslované)
 1. Téma 1 a 2
 2. Téma 3 a 4
 3. Téma 5 a 6
 4. Téma 7 a 8
 5. Téma 11

 


Kontakt

Martin Nekola

Celetná 20
Praha 1

(pro korespondenci viz adresa v sekci Kontaky)