Metody analýzy politik (JSM506)

 

Základní informace

Název předmětu

Metody analýzy politik (MAP) – JSM506

Semestr

Letní 2012/13

Garant předmětu

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

PhDr. František Kalvas, Ph.D.

Rozsah, examinace

2/2, zkouška (závěrečná práce)

Počet kreditů

7 kreditů (1 kredit = 30 hodin práce)

Místo výuky

Jinonice, místnost 3015

Čas výuky

Středa, 9.30 – 12.20 hod. (viz harmonogram)

Web kurzu

https://nekola.verejna-politika.cz

Kontakt

nekola@fsv.cuni.cz

Konzultační hodiny

https://terms.fsv.cuni.cz

Stručná charakteristika předmětu

Kurz uvádí studenty do teorie, metodologie a praxe výzkumu veřejných politik. Kurz zahrnuje přednášky, skupinové diskuse, týmovou práci, samostatné studium materiálů a sběr informací, psaní analytické studie a skupinové prezentace. Důraz je kladen na praktickou aplikaci metod a heuristik při výzkumu veřejně politických problémů.

Podklady ke stažení

  Sylabus (aktualizace 26.3.2013)

Literatura ke kurzu (přímý link na zaheslovaný archiv 40 MB, aktualizace 7.2.2013)

Prezentace

 1. Úvod: Základní informace o kurzu a Téma 1: Problémy ve veřejné politice (18.2.2013)
 2.  Téma 2: Úvod do výzkumu veřejných politik (26.2.2013)
 3. Téma 3: Strukturace veřejněpolitických problémů (6.3.2013)
 4. Téma 4: Co (ne)víme o zkoumaném problému (13.3.2013)
 5. Téma 5: Konceptualizace a specifikace výzkumu (20.3.2013)
 6. Téma 6: Metodologie výzkumu veřejných politik (27.3.2013)
 7. Téma 7: Analýza vývoje legislativy a politik řešících daný problém (3.4.2013)
 8. Téma 8: Organizace a aktéři ve veřejné politice (10.4.2013)
 9. Téma 9: Perspektivy aktérů: analýza rámců (17.4.2013)
 10. Téma 10: Obsahová analýza ve veřejněpolitickém výzkumu
 11. Téma 11: Závěrečná zpráva - prezentace výsledků

Kontakt

Martin Nekola

Celetná 20
Praha 1

(pro korespondenci viz adresa v sekci Kontaky)