Informace o mně

Jsem absolventem oboru veřejná a sociální politika na FSV UK a od roku 2004 se jako doktorský student tohoto oboru zabývám perspektivami aktérů drogové politiky. Od roku 2003 se podílím na výzkumné činnosti CESES FSV UK v oblasti veřejné politiky. Dlouhodobě se zabývám drogovou politikou a problematikou vládnutí. Podílel jsem se na přípravě a analýze rozsáhlého dlouhodobého výzkumu veřejnosti a politických, hospodářských, správních, kulturních a dalších elit v České republice. Jako člen metodologického týmu CESES se věnuji metodám veřejné politiky a policy analysis a také problematice evaluace veřejných politik a programů. Jsem spolueditorem (spolu Arnoštem Veselým) a jedním z hlavních autorů publikace Analýza a tvorba veřejných politik: Přístupy, metody a praxe (Praha, SLON 2007). Od roku 2007 je šéfredaktorem elektronického odborného časopisu v anglickém jazyce s názvem Central European Journal of Public Policy.

Od roku 2009 jsem členem katedry veřejné a sociální politiky FSV UK, kde vyučuji metody policy analysis a evaluaci veřejných politik a programů.


Kontakt

Martin Nekola

Celetná 20
Praha 1

(pro korespondenci viz adresa v sekci Kontaky)