Metody analýzy a tvorby politik I.

 

Základní informace

Název předmětu

Metody analýzy a tvorby politik I (MATP I) – JSM526

Semestr

Letní 2012/13

Garant předmětu

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Martin Nekola, PhD. (garant kurzu a hlavní vyučující)

Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D. (mentorka a vedoucí semináře)

Mgr. Magdaléna Mouralová (mentorka a vedoucí semináře)

Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D. (mentor a vedoucí semináře)

Mgr. Jan Klusáček (mentor a vedoucí semináře)

Rozsah, examinace

Tři soustředění po 4 výukových hodinách, samostudium a individuální konzultace; Klasifikovaný zápočet

Počet kreditů

8 kreditů (1 kredit = 30 hodin práce)

Místo výuky

Jinonice (viz sylabus)

Čas výuky

(viz sylabus)

Web kurzu

https://nekola.verejna-politika.cz

Kontakt

nekola@fsv.cuni.cz

Konzultační hodiny

https://terms.fsv.cuni.cz

 

Stručná charakteristika předmětu

Kurz uvádí studenty do teorie, metodologie a praxe policy analysis. Důraz je kladen na praktickou stránku policy analysis. Obsahem kurzu budou konkrétně:
  1. Přednášky. Přednášející seznámí studenty se základy analýzy a tvorby veřejných politik. Budou diskutovány hodnotové, normativní a gnoseologické aspekty policy analysis. Bude představen proces policy analysis a bude probrána jeho první fáze – strukturace a vymezení problému.
  2. Semináře. Studenti budou rozděleni do čtyř skupin, z nichž každá bude mít vlastního mentora. Mentor povede semináře a bude hodnotit došlá domácí cvičení. V rámci semináře budou diskutovány a rozvíjeny základní koncepty z přednášek a samostudia. Především pak budou probírána individuální cvičení a aplikace jednotlivých metod a heuristik.
  3. Cvičení. Budou prováděna individuální domácí cvičení, ve kterých budou studenti samostatně aplikovat poznatky z přednášek a prostudované literatury.
  4. Samostudium. Vzhledem ke kombinované formě studia se předpokládá, že studenti věnují velký objem času samostudiu, tj. studiu literatury a vypracovávání zadaných cvičení.

Podklady ke stažení

Sylabus kurzu (verze 7.2.2013)

Úvodní informace (pwp prezentace z 8.3.2013)

 

Prezentace

  1. Úvod do policy analysis: vymezení, proces a výstupy (8.3.2013)
  2. Argumentace, metodologie a zdroje dat (5.4.2013)
  3. Strukturace veřejněpolitických problémů (10.5.2013)

Semináře

  1. Zadání cvičení 1 a 2 (8.3.2013)
  2. Zadání cvičení 3 a 4 + podkladová studie (5.4.2013)
  3. Zadání cvičení 5 a 6 (10.5.2013)

Kontakt

Martin Nekola

Celetná 20
Praha 1

(pro korespondenci viz adresa v sekci Kontaky)